Här finns några bilder  som har varit hos oss ,och anläggning samt lokaler och
 utrustningar som vi har