HANDTVÄTT

SONAX biltekniker inleder alltid en tvättsession med att analysera fordonets skick. Utifrån denna analys bedöms vilka produkter som bör användas i de olika tvättmomenten och även vilka kompletterande behandlingar som bilen kan tänkas behöva efter handtvättens slut.
Steg 1
SONAX Power+ Avfettning appliceras för att lösa eventuell tjära och asfalt, SONAX Power Wash för att avlägsna vägdamm och insekter samt även SONAX fälgrengöring på bilens fälgar.

Steg 2
Samtliga produkter får verka en kort stund för att sedan noggrant spolas av nedifrån och upp.

Steg 3
Alla ytor svampas sedan av (inklusive dörrgångar, fälgar och gummimattor) med hjälp av SONAX Glansschampo för att ge och bibehålla djup, lyster och skydd.

Steg 4
Avslutningsvis torkas fordonet med SONAX Sämskskinn och eller med SONAX Flexiblade för att inte skadliga kalkpartiklar ska påverka fordonets ytor.

SONAX högt ställda krav hjälper till att skydda:
Miljö.
Människa.
Fordon.